Zgłoszenia

Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do dostarczenia karty zgłoszenia (do pobrania poniżej) najpóźniej w dniu biegu. W przypadku ucznia, wymagamy podpisu rodziców / opiekunów prawnych. Brak podpisów dyskwalifikuje w udziale w biegu.

Karta zgłoszenia - uczeń

Karta zgłoszenia - dorosły


Sponsorzy i partnerzy biegu