Regulamin

REGULAMIN V BIEGU PARTYZANTÓW
DYSTANS 12 KM


Cele i założenia biegu

Organizatorzy

Samorząd Uczniowski przy Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim, ul. Jana Pawła II 1, 23-300 Janów Lubelski

Termin i miejsce

Zasady uczestnictwa

Zgłoszenia

Uczniowie zgłaszają swój udział u nauczycieli wychowania fizycznego najpóźniej 10 czerwca 2015. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest dostarczenie karty zgłoszenia podpisanej przez rodziców / opiekunów prawnych.

Osoby dorosłe prosimy o zgłoszenie uczestnictwa na adres biegpartyzantow@o2.pl i przyniesienie wypełnionych i podpisanych kart w dniu biegu.

Nie ma opłaty startowej za uczestnictwo w biegu.

Zasady zachowania się uczestników IV Biegu Partyzantów istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

Postanowienia końcowe

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Magdalena Wójtowicz
502 603 619 lub


Sponsorzy i partnerzy biegu